Live Sound

Toile Infinie

Music & theater


With 15+ years of experience in musical theater, opera and live amplification I still love the vibrations of a (small) theater, where people are really listening and there is a real contact between the performance and the audience. My job is to support and enhance your emotions and energy so that it can reach your fans at its fullest.

Met meer dan 15 jaar ervaring in muziektheater, opera en live versterking houd ik nog steeds van de energie die hangt in een (klein) theater, waar mensen echt luisteren en er een echt contact is tussen uitvoerders en publiek. Mijn job is om de energie en emoties van jou muziek te ondersteunen en te versterken zodat ze deze optimaal kunnen beleven.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans le théâtre musicale, opéra et amplification des concerts, j'aime toujours l’énergie du (petit) théâtre, ou les spectateurs écoutent réellement et il y a un vraie contact. Mon devoir est de soutenir et renforcer votre énergie et émotions pour une expérience a cent pourcent.